Στo Tactical System Get Ready οι βαθμοί μας χωρίζονται σε 9 επίπεδα!

Τα πρώτα 3 επίπεδα ονομάζονται FIGHTERS 

Τα επόμενα 3 επίπεδα WARRIORS

Και τα τελευταία 3 επίπεδα EXPERTS

Οι βαθμοί διαχωρίζονται με ζώνες,

Γκρι, Κόκκινη και Μαύρη 

είναι οι αντίστοιχες των 

Fighters, Warriors και Experts.

Τα επίπεδα ξεχωρίζουν από τα stripes που βρίσκονται στην ζώνη του κάθε μαχητή.

Από τα επίπεδα Warriors (Κόκκινη ζώνη) μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί και να εξεταστεί για να πιστοποιηθεί ως Εκπαιδευτής (Instructor) του Συστήματος Μάχης και Επιβίωσης GET READY.

GRADING 1-3 FIGHTERS

FIGHTER level 1

FIGHTER level 2

FIGHTER level 3

GRADING 1-3 WARRIORS

WARRIOR level 1

WARRIOR level 2

WARRIOR level 3

GRADING 1-3 EXPERTS

EXPERT level 1

EXPERT level 2

EXPERT level 3

Στα τρία πρώτα επίπεδα FIGHTERS (γκρι ζώνη)

ο μαθητής εκπαιδεύεται σε απλά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν σε μία συμπλοκή.

Παίρνουμε έναν απλό πολίτη και τον μετατρέπουμε σε Μαχητή! 

 

Στα επόμενα 3 επίπεδα WARRIORS (κόκκινη ζώνη)

ο μαθητής εκπαιδεύεται σε πιο σύνθετα προβλήματα μάχης που μετατρέπουν έναν μαχητή σε πολεμιστή!

Και στα τελευταία 3 επίπεδα EXPERTS (μαύρη ζώνη)

ο μαθητής πλέον εξειδικεύεται στην Μάχη και την Επιβίωση σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει, οπουδήποτε και από οποιονδήποτε!  

Follow Us
  • Twitter Clean
  • YouTube Clean
  • Facebook Clean
  • Instagram Clean